Enter your keyword

Blog

อบรมเตรียมความพร้อม การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบภูมิภาค ภาคกลาง เขต 2 ประจำปี 2559

อบรมเตรียมความพร้อม การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบภูมิภาค ภาคกลาง เขต 2 ประจำปี 2559

อบรมเตรียมความพร้อม การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบภูมิภาค ภาคกลาง เขต 2 ประจำปี 2559ที่ 27 – 28 สิงหาคม และ 3-4 กันยายน 2559 สถานที่อบรมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมใน การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC รอบภูมิภาค ภาคกลาง เขต 2 ประจำปี 2559

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโถ่งชั้นล่างอาคาร 17 เขตเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐ รศ.ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ  รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ และคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านภาพลักษณ์  เพื่อเป็นการรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทั้ง ๓ แผน ให้เกิดการบูรณาการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมSCI (๒๓๔๑๔) ชั้น ๔ อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com