Enter your keyword

post

อาจารย์กรมวุฒิ นงนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รองรับ 10 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมการบิน ระหว่างวันที่ 7 – 10 มกราคม 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com