Enter your keyword

post

“พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559”

“พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559”

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ และกองบริหารทรัพยากรประจำศูนย์พื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป

20160818_58920160818_81120160818_101720160818_108720160818_126420160818_155820160818_459620160818_162820160818_719420160818_430720160818_581220160818_631820160818_632320160818_675420160818_8751

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com