Enter your keyword

post

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 6

ขอแสดงความยินดีกับ
นายธนชัย ยุทธนาภินันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้ที่4
นายสราวุฒิ ถิ่นเกาะยาว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ที่ 6
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นนทบุรี
ระดับภาคกลาง/กรุงเทพ
ในการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 6
Cablink Conterst
วันที่ 9 กันยายน 2561
ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค รัชดาฯ