Enter your keyword

post

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10

ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โดยมี ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬา

เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ ทั้ง 3 ศูนย์พื้นที่

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com